antirafizi

antirafizi
antirafizi
1 Takip Ettiklerim
7 Takipçilerim
Tüm Bloglarım
Takipçilerim (7)
metinpragmatist teplavik initialising elsadqasimov18 rovshanmirzeyev7 lovaticcandy katil77

Şiəliyin gizli tərəfləri...

Möhtərəm oxuculara təqdim olunan bu risalənin qələmə alınmasında əsasən şeyx əl Məvsulinin türk dilinə...

Devamı

Kuleyninin “Kafi” kitabından seçmələr

Möhtərəm oxuculara təqdim olunan bu...

Devamı

“Nəhcul bəlağa”dan seçmələr.

“Nəhcul bəlağa”dan seçmələr ...

Devamı

Mehdinin əlamətləri haqqında dəlillər

Oxucuya təqdim olunan bu çalışma möhtərəm qardaşımız Əbu Əli Abdullahın (Əfəndi) bu sahədə rus...

Devamı

Hizbullah

Hizbullah təşkilatı və onun bilinməyən tərəfləri haqqında türk dilində müfəssəl bir kitab.Kitabı aşağıdakı linkdən yükləyə...

Devamı

Достаточное о признаках появления Махди

С помощью Аллаха Всевышнего я решил собрать в одну книгу информацию об одном из признаков...

Devamı

Əhli beytin fəzilətinə dair zəif hədislər

Hafiz Şeyxulİslam ibn Hacər əl Əskalani deyir: “Əhli beytin fəzilətinə dair Rafizilərin nə...

Devamı

Müvəqqəti nigahın hökmü

İslamda müvəqqəti nigahın hökmü

Devamı

Щиизм- Abdulla Ali

Особенности вероучения Классификация шиитских сект В шиизме выделяются пять основных направлений: это кайсаниты, зейдиты, имамиты, исмаилиты и...

Devamı

Aişə bint Əbu Bəkr (r.a)-in fəziləti

Oxucuya təqdim olunan bu risalə Peyğəmbər (s.a.s)-in sevimli,möhtərəm zövcəsi,səhabəsi olan Aişə (r.a) haqqındadır.Risalənin çox uzun...

Devamı

Əli ibn Əbu Talib (r.a)-ın fəziləti

Oxucuya təqdim olunan bu risalə Peyğəmbər (s.a.s)-in sevimli,möhtərəm səhabəsi,dostu,silahdaşı Əli ibn Əbu Talib (r.a)...

Devamı

Osman ibn Əffan (r.a)-ın fəziləti

Oxucuya təqdim olunan bu risalə Peyğəmbər (s.a.s)-in sevimli,möhtərəm səhabəsi,dostu,silahdaşı Ösman ibn Əffan (r.a) haqqındadır.Risalənin çox...

Devamı

Ömər ibn Xəttab (r.a)-ın fəziləti

Sizə təqdim olunan bu risalə Peyğəmbər (s.a.s)-in sevimli,möhtərəm səhabəsi,dostu,silahdaşı Ömər (r.a) haqqındadır.Risalənin çox uzun...

Devamı

Əbu Bəkr əs Siddiq (r.a)-ın fəziləti

Buxarinin və Əbu Davudun nəql etdiyi hədisdə, Əli (r.a)-nın oğlu,Muhəmməd ibn əl-Hənəfiyyə, Peyğəmbərdən (s.a.s)...

Devamı

Səhabələrin fəziləti

Bu risalə əsas etibarı ilə Əbu Əli Abdullah (Efendi)-in “Преимущества сподвижников, да будет доволен...

Devamı

Allahın təriflədiyi mühacir və ənsarlar baradə olan ayələr

“Beləliklə Biz sizi orta bir ümmət etdik ki, siz insanlara şahid olasınız, peyğəmbər...

Devamı

Şiəliyin əsası olan İmamət

Risalədə əsasən beş fəsilə yer verilmişdir. Bunlar aşağıdakı fəsillərdir: Şiəliyin əsası-İmamət və onun inkarı Şiələrin digər müsəlmanlara...

Devamı

İmamətin inkarı,Əhli Sünnətin və Səhabələrin təkfir edilməsi

Ayətullah Seyyid Abdullah ibn Mühəmməd Rza Müsavi Şubbar deyib: “İmamlara (ə) müxalif olanların...

Devamı

Şiələrin digər müsəlmanlara münasibəti

Ayətullah Əbul Qasim əl Xoyi “Misbah əl fuqaha” kitabında yazır: “Onun sözü və sözünün mənası...

Devamı

Səhabələri təkfir etmə,söyülməsi və lənət edilməsi

Muhəmməd ət Təvsirkani “Lə ali əl əxbər” kitabında yazır: “Bilki,onlara lənət etmənin (onlara lənət...

Devamı

Şiələr Sünniləri Nasibi hesab edirlər

Şiə alimi Nemətullah əl-Cəzairi deyir: Buna eləcədə əs-Saduqun "əl-İləl əş-Şərai" əsərində İmam...

Devamı

Şiəliyin əsası-İmamət və onun inkarı

Şiələrin Ayətullahı və hüccəti olan Molla Zeynəlabiddin əl Kəlbeykani “Ənvərul vilayə” adlı əsərində deyir:...

Devamı

Cəmia Kəbir ziyarətindən quluv

"Onlar (Imamlar) ilahi sifətlər ilə zinətləniblər, onların tamam vücüdları Allahın sifətləridir". ...

Devamı

Əhli Sünnətə müxalif olmaqda hərislik

“Kafi” kitabının müqəddiməsində yazılır: "Sünnülərin (müxaliflərin) dediyi ilə müvafiq olanı atın.Çünki,həqiqət onlara müxalif olandadır" ...

Devamı

Kuleyni və Kafi kitabı

Şiələr "əl-Kafi" kitabının mötəbər olmasında icma etmişlər. قالالنوريالطبرسي, صاحبالمستدرك: "الكافيبينالكتبالأربعةكالشمسبينالنجوم, وإذاتأملالمنصفاستغنىعنملاحظةحالآحادرجالالسندالمودعةفيه, وتورثهالوثوق, ويحصللهالاطمئنانبصدورهاوثبوتهاوصحتها". (مستدركالوسائلللطبرسيج3 ص532). Ən-Nuri...

Devamı

Şiəlikdə Mehdi

Nuri Təbərsi özünün “Nəcm əs saqib fi əhval əl İmam əl huccə əl qaib” kitabında...

Devamı

Racət

Muhəmməd Rza Müzəffər yazır: “12 İmama etiqad edən şiələrin etiqadlarından biridə zühura inamdır.Əhli Beytdən...

Devamı

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !